Biển muôn đời vẫn thế

Biển muôn đời vẫn thế
Vẫn con sóng bạc đầu
Tại sao mình không thể
Một đời luôn có nhau.

Biển muôn đời vẫn mặn
Dù mưa xuống bao lần
Tình ta đang sâu nặng
Sao người làm ly tan.

Biển muôn đời thăm thẳm
Vẫn có thể đo lường
Lòng người nào sâu rộng
Lầm đường là tổn thương.

Biển muôn đời vẫn hát
Ôm bờ cát vỗ về
Con người sao bội bạc
Sau vạn điều tỉ tê

Em đánh rơi nỗi nhớ
Nhận lại thêm nỗi buồn
Để em giờ biết sợ
Yêu nhiều làm sao buông.

Biển muôn đời vẫn thế
Vẫn con sóng bạc đầu
Nhưng giờ em có thể
Sống một đời không nhau.

Mạc Ngôn

Viết một bình luận