Bán Chẩm Thư Hoài (Nỗi Niềm Gối Lẻ)

Bán Chẩm Thư Hoài (Nỗi Niềm Gối Lẻ, Hồ Xuân Hương)

Bán thiên phong vũ bán thiên tình,
Lữ huống thê lương nhập mộng tinh.
Ngâm khách hữu thần lai sắc tướng,
Tình ma vô lực khước sầu binh.
Khâm trung bán sấu phong lưu cốt,
Tháp thượng bình phân hải giác tình.
Nhất phiến vô liêu ngôn bất tận,
Trần hoàn an đắc nhãn song thanh.

Nửa trời mưa gió nửa trời thanh,
Đất khách thê lương mộng khó thành.
Bạn hát có thần cùng họp mặt,
Ma tình không sức đuổi sầu binh.
Trong chăn gầy nửa thân thanh lịch,
Trên chiếu chia đều phận nổi nênh.
Một nỗi mênh mông lời chẳng siết,
Cõi trần được mấy mắt đôi xanh.
(Bùi Hạnh Cẩn)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bán Chẩm Thư Hoài (Nỗi Niềm Gối Lẻ)” của tác giả Hồ Xuân Hương. Thuộc tập Hương Đình Cổ Nguyệt Thi Tập, danh mục Thơ Hồ Xuân Hương trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận