Bài Nam Bằng

Bài Nam Bằng (Tản Đà)

(Tâm sự của một người đàn bà lúc bị chồng bỏ)

Khoan khoan đã, ới anh, phụ phàng chi cho lắm
Duyên nợ ba sinh, đôi mình, đã xe sợi tơ mành (sợi tơ mành)
Tào khang nên cho trọn chút tình (trọn chút tình)
Xin lòng đừng ly quyết (quyết)
Đá vàng, trăm đàng thân thiết, xiết bao ân tình
Đoái thương nước bạc non xanh
Nguyền non nước, bắc nam sao đành!
Mặc trò đời, chi đâu, nay đượm đà mai phụ
Gạt dòng châu, than thở đôi câu
Trông lại cùng nhau, trăm năm bạc đầu

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Nam Bằng” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận