Bài hát thầy dạy

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thầy dạy em hát bài ca về mẹ
Thầy dạy em hát bài ca về cha

Đố la sol đố la la mì fa
Đố la sol đố rê mi fà sol

Thầy dạy em hát bài ca về mẹ
Là quê hương ở trong lời ca dao

Thầy dạy em hát bài ca về cha
Là đất nước trong câu thơ hiền hoà

Thầy dạy em hát bài ca Rồng Tiên
Để em yêu tiếng mẹ Việt Nam.

Viết một bình luận