Bài Hát Mừng Đức Nam Phương Hoàng Hậu Ra Tuần Du Đất Bắc

Bài Hát Mừng Đức Nam Phương Hoàng Hậu Ra Tuần Du Đất Bắc (Tản Đà)

Nam Phương ngự giá Bắc tuần
Cỏ hoa vùng Bắc tin xuân đón mừng
Trâm hoa tàn quạt tưng bừng
Trời Nam quang cảnh ai từng thấy chưa?
Năm Đinh Sửu qua rằm tháng chạp
Bạn quần thoa đông họp bốn trăm người
Đèn văn minh lửa sáng trưng giời
Góp ngọc nói hoa cười nghênh thánh giá
Cung duy mẫu đức nghi thiên hạ
Lạc đổ tiên nhân giáng tự trần
Bụng từ nhân thương xót kẻ bình dân
Đạo bác ái ân cần câu diễn thuyết
Hội Hợp Thiện được nghe lời khuyến thiện
Lòng hướng dương thêm kiển quyển trung quân
Bắc Nam đâu cũng thần dân

1938

(Làm theo đặt hàng của Phạm Lê Bổng, nghị viên, thay mặt Ban tổ chức đón rước)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Hát Mừng Đức Nam Phương Hoàng Hậu Ra Tuần Du Đất Bắc” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận