Bài Hát Đừng Có Đợi

Bài Hát Đừng Có Đợi (Xuân Quỳnh)

Đừng có đợi – hỡi bà mẹ Mỹ
Nó chết rồi – tháng tám mồng năm
Đứa con bà – thằng giặc phi công
Chúng tôi bắn rồi, nó không về nữa

***

Những người mẹ nước tôi (Điều này bà đã rõ)
Không muốn con mình quằn quại cháy trong nôi
Không muốn con mình gục trên luống đất cày
Nên lũ giặc trời – chúng tôi giết nó

Đừng có đợi – hỡi cô gái Mỹ
Hắn chết rồi – tháng tám mồng năm
Người yêu cô – thằng giặc phi công
Chúng tôi bắn rơi, hắn không về nữa

***

Những người vợ nước tôi không thể nhìn đạn Mỹ
Cày mái đầu thân, mái tóc còn xanh
Không thể trông trên xác chồng mình
Nghiêng cánh sắt hắn cười man rợ

Chúng tan xác rồi, chúng không về nữa
Giữa mảnh máy bay và quân phục giết người
Đừng trách chúng tôi – Hãy nguyền rủa kẻ nào
Đã dạy chúng làm nên tội ác

13-8-1964

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Hát Đừng Có Đợi” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Quỳnh. Thuộc tập Hoa Dọc Chiến Hào (1968), danh mục Thơ Xuân Quỳnh trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận