Bài Hát Chúc Báo Sống

Bài Hát Chúc Báo Sống (Tản Đà)

Dân hai nhăm triệu đồng bào
Giang sơn Hồng Lạc, phong trào Á Âu
Giời Nam xuân mới khoe mầu
Xin đem chữ “sống” làm đầu chúc mong
Lo nòi thương giống
Chẳng gì hơn chữ sống giữ đầu tiên
Có cùng nhau đất dưới trời trên
Rồi sẽ nói đua chen Âu với Á
Nào giống cũ Chiêm Thành, giống mọi
Đài Loan, giống người da đỏ ở
Mỹ châu đến nay đâu đó tá?
Nỗi ngu hèn ai đã biết hay chưa?
Cuộc doanh hoàn gió gió mưa
Ngẫm lịch sử nghìn xưa âu đáng sợ!
Nên nhớ chữ:
Tự trợ giả thiên trường trợ
Giời không chia mọi rợ với văn minh
Sống hay chăng thời cũng tự mình
Lẽ thiên diễn công bình cho khắp chủng
Hồng Lạc nhi tôn kim hữu chủng
Bất tri thử điện cánh hà như
Tính năm sinh nay đã bốn nghìn dư
Bước tiến hoá vẫn lừ đừ sau mọi kẻ
Đời là thế, chúng ta như thế thế
Nước non này chưa dễ cỏ hoa ai!
Kiễng chân lên xa ngóng vũ đài
Muốn khỏi chết phải chen vai vào chỗ sống
Nhận chữ “sinh tồn”, câu “hạnh phúc
Tìm nơi “lạc thổ”, chốn “đào nguyên”
Chúc mong nòi giống Rồng Tiên!

(Sống – Saigon 1935)

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Hát Chúc Báo Sống” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận