Bài Ca Thi Của Hai Tiên Nữ Tiễn Hai Chàng Lưu, Nguyễn Ra Cửa Động Thiên Thai Về Trần

Bài Ca Thi Của Hai Tiên Nữ Tiễn Hai Chàng Lưu, Nguyễn Ra Cửa Động Thiên Thai Về Trần (Tản Đà)

(Điệu Hoa phong lạc)

Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai
Suối tiễn oanh đưa những ngậm ngùi
Nửa năm tiên cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn rêu nhạt
Nước chẩy hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận giời
Giời đất từ đây xa cách mãi
Cửa động đầu non đường lối cũ
Ngàn năm thơ thẩn bóng giăng chơi

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Bài Ca Thi Của Hai Tiên Nữ Tiễn Hai Chàng Lưu, Nguyễn Ra Cửa Động Thiên Thai Về Trần” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc tập Khối Tình Con > Quyển II (1918), danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận