ANH BIẾT EM ĐI

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

Em nhớ làm chi tiếng ái ân
Đàn xưa đã lỡ khúc dương cầm
Dây loan chẳng đượm tình âu yếm
Em nhớ làm chi tiếng ái ân.

Bên gốc thông già ta lỡ ghi
Tình ta âu yếm lúc xuân thì.
Em nên xóa dấu thề non nước
Bên gốc thông già ta lỡ ghi.

Chẳng phải vì anh, chẳng tại em
Hoa thu tàn tạ rụng bên thềm
Ái ân sớm nở chiều phai rụng
Chẳng phải vì anh, chẳng tại em.

Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan,
Tình kia sao giữ được muôn vàn
Em đừng nên giận tình phai lạt
Bể cạn, sao mờ, núi cũng tan.

Anh biết em đi chẳng trở về
Dặm ngàn liễu khuất với sương che.
Em đừng quay lại nhìn anh nữa
Anh biết em đi chẳng trở về.

Thái Can

Thái Can sinh năm 1910 Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.Lúc còn đi học, ông đã làm thơ.Năm 1934, ông cho in tập thơ “Những nét đan thanh” do Ngân Sơn tùng thư ở Huế xuất bản.Tháng 8 năm 1941, ông được Hoài Thanh và Hoài Chân chọn để giới thiệu trong quyển Thi nhân Việt Nam (xuất bản năm 1942).

Bài thơ được viết năm 1934, một trong những bài thơ tiêu biểu nhất của ông và theo chia sẻ của tác giả thì nói là một bức thư mà ông gửi cho bạn của mình. Sau năm 1954,ông di cư vào Nam vì vậy tác phẩm của ông cũng phổ biến ở trong đó hơn,những năm 1965, 1970, Sài Gòn có bản nhạc “Chẳng phải tại Em, chẳng phải tại Anh” khá nổi tiếng. Tác giả bản nhạc chắc lấy ý từ câu Thơ của trong bài này của ông.

Viết một bình luận