Ai “Nữ Quyền” Ra Mua

Ai “Nữ Quyền” Ra Mua (Tản Đà)

“Nữ quyền” hôm ấy tớ rao chơi
Ai bán mà mua của hiếm hoi!
Một gánh giang sơn cùng gánh lấy
Thời chi, ai có tiếc chi ai?

Bài này phụ dưới bài hài văn Nữ quyền đăng trên An Nam tạp chí năm 1932.

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Ai “Nữ Quyền” Ra Mua” của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Thuộc danh mục Thơ Tản Đà trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận