Ai dám chắc rằng…

Ai dám chắc rằng sẽ gặp lại nhau
Những ngày sau trên đường đời xuôi ngược,
Chỉ cần quay lưng, chân đi vài bước
Thì tìm thấy nhau là điều ước mà thôi.

Ai dám chắc rằng khi chia tay rồi
Vẫn còn thể thành một đôi như cũ,
Thời gian, khoảng cách thay đổi mọi thứ
Ai dám chắc rằng sẽ giữ được yêu thương.

Ai dám chắc rằng cuộc đời tròn vuông
Gặp lại nhau là do duyên do kiếp,
Mà có khi mới nói câu tạm biệt
Họ chợt biết là lần cuối cùng thấy nhau…

Huy Hải

Viết một bình luận