Trang chủ

Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 25/09/2023

Biển cồn cào suốt đêm
Biển chính là em đấy
Yêu anh nhiều biết mấy
Anh vô tình như đất ấy thôi

Nguyễn Thị Hồng Ngát