Trang chủ

Câu thơ tài hoa được nhiều người tìm đọc nhất hôm nay 22/07/2024

Ta một mình chạm li với biển
Biển cười vang,sao ngươi quá ngông cuồng
Thôi cần chi,ta ném vào đáy biển
Chén đời ta,xoáy lòng biển một vết thương

Với biển - Lâm Thị Mỹ Dạ